Via het systeem van flexi-jobs kunnen gepensioneerden en bepaalde werknemers tegen gunstige voorwaarden een centje bijverdienen, terwijl werkgevers op een flexibele en voordelige manier extra personeel kunnen inzetten op piekmomenten.

Bron: https://www.vlaanderen.be/flexi-job

Voorwaarden

Zowel de persoon die bijklust als de werkgever doet zijn voordeel met het systeem van flexi-jobs.

  • Wie bijklust in een flexi-job, betaalt op de extra inkomsten geen belastingen of sociale bijdragen. Het brutoloon is dus het nettoloon. De flexi-jobwerknemer bouwt bovendien sociale rechten (werkloosheidsuitkering, pensioen, vakantie …) op.
  • De werkgever betaalt een verlaagd tarief van maar 25 procent werkgeversbijdragen boven op het loon van een flexi-jobber.

Wie mag werken in een flexi-job?

  • werknemers die al minstens 4/5 werken voor een of meerdere andere werkgevers dan de flexi-jobwerkgever. Concreet moeten ze in het derde kwartaal dat aan het werk in de flexi-job voorafgaat, minstens 4/5 voor die werkgever(s) hebben gewerkt.
  • gepensioneerden.

Wie mag flexi-jobwerknemers inschakelen?

Alleen werkgevers in de horeca of de detailhandel (onder meer bakkers, slagers, grootwarenhuizen, ketens, buurtsupermarkten, kappers…) mogen gebruik maken van flexi-jobs. Sinds 1 januari is de lijst uitgebreid met de sectoren sport, exploitatie van bioscoopzalen, podiumkunsten en muziek (geen artistieke functies) en de zorgsector.

Procedure

De flex-jobwerknemer en de flexi-jobwerkgever sluiten een raamovereenkomst. De raamovereenkomst vermeldt de identiteit van beide partijen en de afspraken over de manier waarop de werkgever de werknemer zal oproepen, het loon, een beschrijving van het uit te voeren werk, …

Als de werkgever de werknemer daadwerkelijk aan het werk wil zetten, sluiten hij en de werknemer een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk. Dat mag zowel mondeling als schriftelijk gebeuren. De werknemer heeft ook het recht om niet op de oproep in te gaan.

De werkgever geeft de flexi-job aan in Dimona.

  • Bij een mondelinge arbeidsovereenkomst doet de werkgever elke dag dat de flexi-jobwerknemer in dienst is, een nieuwe dimona-aangifte (dagdimona), met vermelding van het begin- en einduur van de geleverde prestaties.
  • Bij een schriftelijk arbeidsovereenkomst doet de werkgever één dimona-aangifte voor de hele periode die door de arbeidsovereenkomst wordt gedekt, maar minstens één keer per kwartaal (kwartaaldimona).

Bedrag

De flexi-jobwerknemer ontvangt het uurloon dat overeengekomen is in de raamovereenkomst. Daarin is het flexivakantiegeld inbegrepen. Hij betaalt daarop geen bedrijfsvoorheffing, geen persoonlijke socialezekerheidsbijdragen en geen inkomstenbelastingen. Er is geen risico om in een hogere belastingschijf te vallen omdat het flexiloon niet aangegeven hoeft te worden in de belastingbrief.

De werkgever betaalt een bijzondere werkgeversbijdrage van 25%. Het flexiloon, de flexivergoedingen, het flexivakantiegeld en de bijzondere werkgeversbijdrage zijn aftrekbare beroepskosten.