Bestuurssecretaris grondgebiedzaken (A1a-A3a)

14 november 2022

Apply for this job

Email *

Functiebeschrijving

Onder leiding van de algemeen directeur ben je verantwoordelijk voor het uitwerken van de strategische en operationele beleidsdoelstellingen binnen de budtgettair voorziene ruimte. Je staat in voor de planning, organisatie, aansturing en opvolging van de werking van de entiteit.