Coördinator uitbating

Apply for this job

Email *

Functiebeschrijving

Als coördinator uitbating ben jij verantwoordelijk voor volgende taken:

• Je zal de goede werking en dagelijkse organisatie van de recyclageparken die Intradura uitbaat coördineren en opvolgen. Je staat in voor een vlotte uitbating, algemene werking en planning en stuurt daarbij de parkwachters aan. Je zoekt steeds mee naar optimalisatiemogelijkheden. Arbeidsveiligheid en het opvolgen van werkinstructies draag je daarbij hoog in het vaandel.

• Je coördineert ook het regionaal overslagstation (ROS) bij Intradura waar bepaalde soorten afval (AEEA, banden, piepschuim, KGA,…) komende van de recyclageparken, tijdelijk worden opgeslagen tot er voldoende is om elke afvalstof apart verder af te voeren naar een verwerker. Je stuurt hierbij de magazijnier aan.

• Jij zal de opstart coördineren van een nieuwe dienstverlening binnen het werkingsgebied van In-tradura, met name de huis-aan-huisophaling van grote hoeveelheden asbestafval bij particulie-ren. Indien dit project succesvol blijkt, kan je hiervoor op termijn worden bijgestaan door een projectmedewerker.

• Ook de implementatie en verdere opvolging van afvalstraten (ondergrondse afvalcontainers) valt onder jouw verantwoordelijkheid. Jij behandelt daarbij ook de aanvragen tot plaatsing van onze besturen.

• Het beheer en de technische werking van onze eigen slibverwerkingsinstallatie en de aansturing van de sliboperatoren valt eveneens onder jouw verantwoordelijkheid. In deze installatie wordt zand uit het slib gehaald dat als secundaire grondstof hergebruikt wordt.