Deskundige Burger

14 november 2022

Apply for this job

Email *

Functiebeschrijving

Kerntaken- Je analyseert de vragen/aanvragen van de burgers om een accuraat en volledig beeld van de situatie te krijgen. Je volgt hierbij de juiste procedures en wetgevingen en je contacteert indien nodig collega’s en/of externe instanties om je antwoord te staven.- Je behandelt en begeleidt complexere dossiers die verschillende overschrijdende elementen kunnen bevatten (burgerlijke stand, bevolking- en vreemdelingenzaken). – Je bewaakt de voortgang van de processen en de kwaliteit van de bovenvermelde dienstverlening en rapporteert daarover aan de expert en teamcoach.- Je werkt zowel aan het loket als back office waar je de dossiers voorbereidt en afwerkt, vragen/mails beantwoordt, controles doet op de correctheid van informatie in de registers, …- Je bent op de hoogte van de wetgeving op privacy en kan deze toepassen in de praktijk.- Je beheert de ontvangsten van de dienst(verlening) aan het loket en je zorgt voor de correcte doorstorting en administratieve verwerking.- Je houdt ontwikkelingen en veranderingen (o.a. over de wetgeving) actief bij en je wisselt informatie uit met collega’s/vakorganisaties.- Je bent bereid om je te verdiepen in bestaande en nieuwe software/applicaties die nodig zijn voor de correcte uitvoering van alle werkzaamheden.- Je zet de waarden van de organisatie om in de praktijk;· Samenwerken:Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.· Professionaliteit:Consistent handelen. Consistentie tonen in principes, waarden en gedrag. Bouwen aan vertrouwen op basis van de eigen authenticiteit en nakomen van verbintenissen.· Enthousiasme:Betrokkenheid en motivatie tonen. Zich ten volle inzetten voor het werk dat men doet en proberen er het beste van te maken. Steeds het beste van zichzelf geven.· Klantgerichtheid:Klanten op een gerichte manier begeleiden en raad geven in hun keuzeproces. Hen steeds op de eerste plaats stellen door hen een gerichte service te leveren en door op een constructieve manier contacten te onderhouden.