Directeur veiligheid en preventie

14 november 2022

Apply for this job

Email *

Functiebeschrijving

Wat houdt de job in?

* Je leidt de directie veiligheid en preventie (ongeveer 65 medewerkers), samen met de verantwoordelijken van je afdelingen. De directie bestaat uit 2 afdelingen: preventie en bestuurlijke handhaving.

* Je maakt deel uit van het directeursoverleg, werkt onder rechtstreekse leiding van de algemeen directeur en werkt nauw samen met de adjunct-algemeen directeur.

* Je zorgt voor een toekomstgericht, integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid, binnen het kader van de brede beleidsvisie van de stad.

* Je zet in op een optimale, gemeenschapsgerichte, informatie gestuurde dienstverlening en een positief imago van je directie.

* Je hebt oog voor een maximale effectiviteit en efficiëntie, een sterke focus op kwaliteit, beheersbaarheid en continuïteit, tijdens het leiden van je directie.

* Je anticipeert en reageert op maatschappelijke veranderingen en uitdagingen, die een impact hebben op het veiligheidsbeleid van het lokale bestuur.

* Je realiseert de doelstellingen door in te zetten op participatie en co-creatie, maar ook door regionale of (inter)nationale samenwerkingen.

* Je waakt over de algemene werking van je directie.

* Financieel, personeels- en communicatiemanagement vormen een belangrijk onderdeel van je opdracht.