Intergemeentelijk omgevingsambtenaar

14 november 2022

Apply for this job

Email *

Functiebeschrijving

De behandeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen voor één of meerdere gemeenten is de kerntaak van jouw job. Als omgevingsambtenaar vervul je hierin een belangrijke taak. Je staat in voor het inhoudelijk nazicht van dossiers en adviesverlening vanuit stedenbouwkundig oogpunt, om te komen tot een concrete verslaggeving aan het gemeentebestuur.Daarnaast neem je ook volgende zaken op indien gevraagd:
* Begeleiding van stedenbouwkundige projecten tot aan de vergunning: je begeleidt het voortraject van grotere projecten in functie van de ruimtelijke kwaliteit.
* Beleidsvoorbereidend werk: je ontwikkelt en formuleert een visie en een strategie om die te realiseren, vanuit de eigen expertise en het werkveld, over stedenbouwkundige beleidsthema's of specifieke ruimtelijke vraagstukken.
* Communicatie en draagvlakvorming: je zorgt voor transparante informatiestromen zodat het beleid, de burger en je collega's altijd geïnformeerd en betrokken zijn. Je bouwt het draagvlak op en bewaakt het continu.Je komt terecht in een bestaande poule van deskundigen waarin ondertussen al één intergemeentelijk omgevingsambtenaar met deskundigheid stedenbouw voltijds actief is voor 9 verschillende gemeentebesturen binnen het werkingsgebied van WVI. Binnen de “kostendelende vereniging (KDV) Omgeving” versterk je, al dan niet tijdelijk, de stedenbouwkundige dienst van één of meerdere gemeenten die om diverse redenen een capaciteitsprobleem hebben. De plaats van tewerkstelling is het kantoor van WVI, te Brugge. Maar je kan in functie van de opdracht ook werken vanuit het kantoor van het gemeentebestuur. Ook thuiswerk is mogelijk.De functiebeschrijving met competentieprofiel vind je hier: Functiebeschrijving Intergemeentelijk omgevingsambtenaar