Maatschappelijk werker

14 november 2022

Apply for this job

Email *

Functiebeschrijving

– Je staat in voor het beheer en de afhandeling van dossiers in het kader van de hulpverlening aan de klanten:o je verzamelt informatie die relevant is voor de hulpvraag/zorgvraag van de klant;o je verricht sociaal onderzoek;o je stelt een diagnose m.b.t. de problematiek die de klant aanbrengt;o je zorgt voor een hulpverleningstraject/zorgplan op maat;o je volgt de evolutie van het dossier op en rapporteert aan alle betrokkenen, rekening houdend met de deontologie eigen aan het maatschappelijk werk.- Je begeleidt de klant vanuit een professionele discipline binnen de grenzen van een eerstelijnsdienst, met oog op een hulpverlening of zorg op maat te bieden en de zelfredzaamheid te verhogen:o je helpt klanten om zorgvragen en vragen van praktische, materiële, juridische en/of financiële aard aan te pakken;o je helpt klanten met vragen ivm sociaal-maatschappelijke voorzieningen: pensioen, werkloosheid, ziekteverzekering, … of verwijst door naar de geschikte dienst of organisatie;o je begeleidt klanten naar externe voorzieningen: arbeidsmarkt, opleidingsinstellingen, sociale huisvesting…o je biedt de klanten hulpverlening vanuit een integrale benadering op maat, dit door zelf te handelen of gepast door te verwijzen.- Je zet de waarden van de organisatie om in de praktijk;o Samenwerken:Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.o Professionaliteit:Consistent handelen. Consistentie tonen in principes, waarden en gedrag. Bouwen aan vertrouwen op basis van de eigen authenticiteit en nakomen van verbintenissen.o Enthousiasme:Betrokkenheid en motivatie tonen. Zich ten volle inzetten voor het werk dat men doet en proberen er het beste van te maken. Steeds het beste van zichzelf geven.o Klantgerichtheid:Klanten op een gerichte manier begeleiden en raad geven in hun keuzeproces. Hen steeds op de eerste plaats stellen door hen een gerichte service te leveren en door op een constructieve manier contacten te onderhouden.