Maatschappelijk werker in een huisartsenpraktijk (tijdelijk)

14 november 2022

Apply for this job

Email *

Functiebeschrijving

Als maatschappelijk werker in onze huisartsenpraktijk bied je individuele, psychosociale hulpverlening aan patiënten. Je verkent de hulpvraag en streeft ernaar vanuit een generalistische en emancipatorische benadering gezamenlijke oplossingen te vinden. Bij complexe hulpvragen, verwijs je door naar gepaste hulpverlening. Je bent een toegankelijk aanspreekpunt voor de patiënten. Je voert administratieve taken uit gelinkt aan de zorgverstrekking.

Indien nodig kan je op drukke momenten de collega’s aan het onthaal bijstaan bij de telefonie of het aanmelden van patiënten.

Als lid van ons multidisciplinair team reik je niet-medische oplossingen en hulpverleningskaders aan. Je adviseert de collega’s over de Antwerpse sociale kaart en coördineert de zorg in complexe situaties. Je organiseert en neemt deel aan zorgoverleg en probeert de betrokken actoren af te stemmen en te sensibiliseren.

Je bent een aanspreekpunt voor externe welzijnspartners en blijft op de hoogte van veranderingen in het hulpverleningslandschap. Je bouwt een netwerk uit met andere hulpverleners uit de buurt om gericht te kunnen doorverwijzen.