Manager grondgebiedzaken

14 november 2022

Apply for this job

Email *

Functiebeschrijving

Wat houdt de functie in?

Samen met de algemeen directeur, de financieel directeur en de andere leden van het managementteam ondersteun je de beleidsorganen bij het opmaken en uitvoeren van het planmatig beleid. Als lid van het managementteam heb je oog voor de ganse organisatie en inzicht in het functioneren van de verschillende afdelingen en diensten en hun werkprocessen. Je werkt proactief. Je vestigt de aandacht op het geheel, je hebt oog voor het algemene kader, je ondersteunt en je initieert zelf de nodige veranderingsprocessen.

Je leidt en ondersteunt de afdeling grondgebiedzaken. Deze afdeling bouwt op duurzame wijze mee aan het gemeentelijk beleid m.b.t. de brede beleidsplanning, -uitvoering en -opvolging voor alle thema’s met een ruimtelijke component, de vernieuwingsprojecten en de ruimtelijke planning, het mobiliteitsbeleid, het ontwerp van publieke ruimte (van de ondergrond tot straatmeubilair), het beheer van de publieke ruimte (straten, parken en pleinen), het milieu- en klimaatbeleid, het patrimoniumbeheer en de (ver)bouwprojecten van de gemeente, het (omgevings)vergunningenbeleid, het woonbeleid, het onroerend erfgoed en het GIS-beleid.

Jouw belangrijkste uitdagingen:

* Je ontwikkelt een strategisch beleid voor de sector grondgebiedzaken.

* Je coördineert grote projecten en zorgt voor een goede subsidieopvolging.

* Je werkt efficiënt samen met andere partners of instanties.

* Je bent en blijft op de hoogte van de steeds wijzigende regelgeving die van toepassing is op jouw vakgebied.

* Je zorgt mee voor een correcte uitvoering van de beleids- en beheerscyclus (BBC).

* Wanneer de algemeen directeur verhinderd is, neem je zijn of haar functie tijdelijk waar.

* Je zorgt ervoor dat het financiële plaatje van de afdeling grondgebiedzaken klopt.

* Je hebt een open en transparante communicatiestijl, zowel intern naar de medewerkers als extern naar jouw netwerk.