Manager leven en welzijn

14 november 2022

Apply for this job

Email *

Functiebeschrijving

Wat houdt de functie in?

Samen met de algemeen directeur, de financieel directeur en de andere leden van het managementteam ondersteun je de beleidsorganen bij het opmaken en uitvoeren van het planmatig beleid. Als lid van het managementteam heb je oog voor de ganse organisatie en inzicht in het functioneren van de verschillende afdelingen en diensten en hun werkprocessen. Je werkt proactief. Je vestigt de aandacht op het geheel, je hebt oog voor het algemene kader, je ondersteunt en je initieert zelf de nodige veranderingsprocessen.

Als manager leven en welzijn ben je verantwoordelijk voor de werking van het OCMW, de dienst welzijn en het Huis van het Kind Hemiksem-Niel-Schelle, de dienst kind en jeugd, de dienst vrije tijd en evenementen, en de dienst burgerzaken.

Jouw belangrijkste uitdagingen:

* Je ontwikkelt een strategisch beleid voor de sector leven en welzijn.

* Je coördineert grote projecten en zorgt voor een goede subsidieopvolging.

* Je werkt efficiënt samen met andere partners of instanties.

* Je bent en blijft op de hoogte van de steeds wijzigende regelgeving die van toepassing is op jouw vakgebied.

* Je zorgt mee voor een correcte uitvoering van de beleids- en beheerscyclus (BBC).

* Wanneer de algemeen directeur verhinderd is, neem je zijn of haar functie tijdelijk waar.

* Je zorgt ervoor dat het financiële plaatje van de personeelskosten klopt.

* Je hebt een open en transparante communicatiestijl, zowel intern naar de medewerkers als extern naar jouw netwerk.