Medewerker ICT

14 november 2022

Apply for this job

Email *

Functiebeschrijving

* Als eerste aanspreekpunt verder helpen van gebruikers met computerproblemen via de ICT-helpdesk
* Geven van technische ondersteuning aan gebruikers van softwaretoepassingen (leren gebruiken en beheren van nieuwe toepassingen)
* Helpen bij het optimaliseren van computertoepassingen, onder meer door het rapporteren van problemen en het voorstellen van oplossingen
* Uitvoeren van technische taken (uitschrijven van handleidingen voor gebruikers, verzamelen en up-to-date houden van data in databanken,…)
* …Voorwaarden
* Je hebt minstens een einddiploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
* Je slaagt in een selectieprocedure (verder verloop van de procedure zal aan geïnteresseerde kandidaten via e-mail gecommuniceerd worden)