Projectmedewerker Waasland Klimaatland

14 november 2022

Apply for this job

Email *

Functiebeschrijving

Resultaatgebied 1: Ondersteuning en uitvoering projectwerking Waasland Klimaatland
* Samen met je collega’s en de stuurgroep van Waasland Klimaatland selecteer je maatregelen endoelgroepen om het klimaatplan te realiseren. Dit door belanghebbenden en experts uit te nodigen, doelgroepen te ondersteunen, de verschillende actoren in het Waasland samen te brengen rond concrete projecten die de CO2-uitstoot verlagen,…
* In samenspraak met je collega’s neem je de verantwoordelijkheid van één of meerdere projecten op. Je bent hiervoor het eerste aanspreekpunt voor de gemeenten en de partners Enkele lopende projecten zijn de opmaak van de klimaatplannen, energiecoaching bedrijven, autodelen, energiemonitoring scholen…
* Je ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van lokale klimaatacties.
* Bij het uitvoeren van de klimaatacties sta je mee in voor communicatie en sensibilisering. Bijvoorbeeld: medebeheer van de interactieve website en sociale media, opstellen en versturen van nieuwsbrieven, het organiseren van netwerkmomenten, het aanleveren van teksten voor gemeenlijk publicaties, …Resultaatgebied 2: ondersteuning van gemeentelijke milieudienst
* Op aanvraag kan een gemeente uit het Waasland een beroep doen op een tijdelijke versterking van haar milieu- of omgevingsdienst in het kader van het uitvoeren van het lokaal klimaatbeleid. Indien er vraag is vanuit de gemeenten, kan de projectdeskundige bv 1 tot 2 dagen in outsourcing de gemeente ondersteunen als klimaatadviseur.