Teamverantwoordelijke ICT-architectuur

14 november 2022

Apply for this job

Email *

Functiebeschrijving

Jouw job als teamverantwoordelijke is van strategisch belang, verrassend én divers dankzij een uniek opgebouwd IT-netwerk. Dat het altijd ten dienste van onze bedrijven en inwoners staat maakt het alleen maar mooier. Je werkt op de Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen en krijgt een voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur. Tip: vanop de 9e verdieping in het gloednieuwe provinciehuis in Antwerpen, jouw nieuwe werkplek, zijn ook de vergezichten mooi meegenomen.

Wil je nog meer weten?

Super!

Jij bouwt aan een gedragen strategie voor de provinciale ICT-architectuur en garandeert zo de kwaliteitsvolle dienstverlening van de expertises Applicatie, Infrastructuur én Security met je team van 3 architecten. Van strategie tot uitvoering tot inhoud tot realisatie: elke stap til je dankzij jouw ervaring en coachende vaardigheden naar een hoger niveau.

Samen met je team en jouw diensthoofd vertaal je de 3 technische domeinstrategieën van ICT-architectuur naar een helder verhaal in lijn met de algemene missie en visie van het departement ICT.

Je behoudt graag het overzicht en weet zo de beschikbare mensen, middelen én ondersteunende contracten (via overheidsopdrachten) optimaal in te zetten in functie van de te behalen doelstellingen. Ook bij externe leveranciers weet je de belangen van de provincie te behartigen en contractuele bepalingen te vertalen naar operationele continuïteit.

Innoveren en anticiperen, zo hou je aangeboden diensten up-to-date. Je werkt hiervoor samen met de belangrijkste afnemers binnen en buiten het departement. Via monitoring, rapportering en SLA’s stel je eventuele verbeteracties op. Vanuit deze rol neem je deel aan stuurgroepen om organisatiebrede projecten te realiseren.

Je zet bewust in op de talenten en sterktes van jouw team en weet ook bij nieuwe aanwervingen – intern of tijdelijk extern – de juiste kandidaten aan te trekken om de teamdynamiek en expertise te versterken.

Kortom, een ongelofelijk fijne collega die energie haalt uit zowel people- als projectmanagement. Een ambassadeur die het draagvlak van de ICT-architectuur binnen provincie Antwerpen vergroot. Een initiatiefnemer die spontaan bij complexe dossiers de samenwerking aangaat om met een klantgerichte blik de eventueel losse eindjes van de ICT-architectuur aan elkaar te knopen. Een ervaren enthousiasteling voor wie de wereld van ITIL en TOGAF niet vreemd is. En tot slot zijn samenwerking, ownership én klantgerichtheid op je lijf geschreven – toevallig de strategische kernwaarden van het ICT-team bij provincie Antwerpen!

Benieuwd naar wat jouw toekomstige collega’s nog meer zeggen over werken bij provincie Antwerpen? Je ontdekt het op de website, waar je ook de belangrijkste troeven en leuke projecten vinden kan.

Hoe je dat in een concreet takenpakket vertalen kan?

* Onderzoek en advies – bepalen welke nieuwe technologieën een kostenefficiënt antwoord op organisatievragen zijn.

* Dispatch – beslissen welke bestaande technologie we inzetten om organisatievraag in te vullen.

* Projectwerking je voert met je team ICT-projecten uit.

* Klankbord- voor je team, en stuurgroepen waar je aan deelneemt.

* Strategie – elk stukje technologie krijgt een plaats binnen de ICT-architectuur door de verschillende ICT-componenten juist te integreren en positioneren.

* Opvolging- algemene ICT-architectuur en de operationele vertaling ervan bewaken.

* Innovatie en ontwikkeling- ook door een standpunt te creeëren waar het nog niet bestaat.

* Strategie- Deelname aan het managementteam van IT vanuit het strategisch belang van architectuur.