Verpleegkundige (M/V/X)

Apply for this job

Email *

Functiebeschrijving

Mee instaan voor het creëren van een volwaardig thuismilieu voor de bewoners waar optimale hulp en verzorging gekoppeld kan worden aan het optimaal fysisch, psychisch, sociaal en spiritueel welbevinden van de bewoner. De verpleegkundige verricht naast de verplegende ook verzorgende taken bij de bewoner waarbij de zelfredzaamheid zoveel mogelijk wordt gestimuleerd rekening houdend met zijn/haar gezondheidstoestand.

Als verpleegkundige ben je ook verantwoordelijk voor de dienst bij afwezigheid van de hoofdverpleegkundige.

* Bij afwezigheid van de hoofdverpleegkundige bereid zijn tijdelijk de functie als plaatsvervanger waar te nemen.

* Deel te nemen of zich te engageren bij een werkgroep referente zorg binnen het doelgebied : palliatief, wondzorg, dementie, hef en til en/of diabetes

* De functie waar te nemen als referente verpleegkundige binnen het doelgebied palliatief, wondzorg, dementie, hef en til en/of diabetes