Medewerker mobiel energiehuis

14 november 2022

Apply for this job

Email *

Functiebeschrijving

De functie omvat:

* Mee uitwerken van de planning voor het mobiel energiehuis in de verschillende wijken van het werkingsgebied van het energiehuis Veneco.

* Bemannen van het mobiel energie- en woonloket en de eerstelijnsdienstverlening aan de burgers door het beantwoorden van basisvragen rond premies, renoveren en financieringsmogelijkheden.

* Gericht doorverwijzen naar partnerorganisaties bij vragen van burgers die een uitgebreide expertise vragen.

* Opzetten van een communicatiecampagne in de diverse wijken waar het mobiel energiehuis zal neerstrijken.

* Op gang brengen van een activerende buurtdynamiek. Buurtbewoners aansporen en motiveren om energetische renovaties aan hun woning uit te voeren.

* Input leveren voor aanleunende klimaat- en energieprojecten die in samenwerking met de collega’s uitgewerkt worden.

* Zorgen voor overleg en rapportering met en naar de betrokken gemeentebesturen en de diensten van de intergemeentelijke vereniging.

* Zorgen voor communicatie, zowel intern als extern naar de verschillende partners en burgers in samenwerking met de collega’s, coördinator van de afdeling streekontwikkeling en algemeen directeur van Veneco.

* Instaan voor de kwaliteitsbewaking en evaluatie van de dienstverlening.