Diensthoofd human resources

14 november 2022

Apply for this job

Email *

Functiebeschrijving

Het diensthoofd human resources staat in voor de coördinatie van alle werkzaamheden i.v.m. personeelsbeheer, met het oog op een correcte loon- personeelsadministratie en een kwaliteitsvolle dienstverlening vanuit de dienst human resources.

Het diensthoofd human resources staat, in samenwerking met de algemeen directeur/HR- cel, in voor het voorbereiden, adviseren, coördineren en uitvoeren van het operationeel en strategisch personeelsbeleid, teneinde de voorwaarden te scheppen om de medewerkers optimaal te laten functioneren in een waarderende en motiverende werkomgeving, met als doel het bereiken van de doelstellingen van de organisatie.